Category

Бизнес

БизнесКатегория “Бизнес” в блога “Блог Амарте” е насочена към дискусия и анализ на бизнес теми и проблеми. В нея се дават съвети и информация за различни аспекти на управлението на бизнеса, както и актуални новини и тенденции в света на бизнеса.

Българо-руски преводи

Бизнес мар. 01, 2021

В глобализацията на съвременния свят, преводаческите услуги стават все по-необходими от преди! Дали ще заминавате в чужбина или ще се връщате от там, все ще има някой документ, който трябва да се преведе на нужния език. Колкото и западно насочен да е погледът ни днес, винаги се обръщаме и на другата страна и освен преводи от и на английски език,…